Ang aso sa ilalim ng payong

Ang aso sa ilalim ng payong

Sa isang maulap na araw sa maagang taglamig, si Eleazar ay uuwi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho.

Ngunit kailangan muna niyang tumigil at bumili ng kung ano para sa hapunan, kaya’t nais niyang pumunta sa isang tindahan na malapit sa kanyang bahay.

Nang siya ay nagpunta at bumili ng mga bagay para sa hapunan, iniwan niya ang tindahan at nakasalubong ang isang aso at sa oras na iyon malakas na kulog ang nagsimulang bumagsak, na kinatakutan siya at tumalon siya sa sapatos ni Eleazar at ginawang marumi.

At sinabi ni Eleazar na “naku hindi, ang paborito kong sapatos, ngayon lahat sila ay marumi”.

Nang una niya itong makita, naisip niyang wala siyang may-ari hanggang sa makita niya ang kanyang kuwintas.

Pagkatapos ay naisip niya na ang kanyang may-ari ay hindi magtatagal sa darating, ngunit lumipas ang oras at ang kanyang may-ari ay hindi dumating na hinahanap siya at ang aso ay hindi gumalaw.

At sinabi niya na “marahil hindi ito lilipat hanggang sa bumalik ang may-ari nito.”

Pagkatapos umulan at nag-alala siya na babasa ang aso.

Kaya’t nilabas niya ang kanyang payong upang maprotektahan ito mula sa ulan hanggang sa bumalik ang may-ari nito.

Ngunit dahil walang dumating upang hanapin siya at naisip niyang inabandona na nila siya.

Gumawa siya ng isang paraan upang ilakip ang payong sa isang kalapit na puno na nasa lugar, upang ang aso ay hindi mabasa ng ulan sa ulan buong gabi.

Kinabukasan bumalik siya upang tingnan kung bumalik ang kanyang may-ari, ngunit ang aso ay nasa labas pa rin ng tindahan.

Kaya’t araw-araw ay babalik ako upang pakainin siya at tingnan kung may darating na naghahanap sa kanya.

Lumipas ang mga araw, ang aso ay nasa parehong lugar pa rin at sinimulang mahalin siya ni Eleazar.

Ang aso ay mahilig din sa kanya at kapwa lumikha ng isang mahusay na pagkakaibigan.

Nang makita ito, sinimulang subukang kumbinsihin ni Eleazar ang aso na pumunta sa kanyang bahay, upang maging bahagi ng kanyang pamilya.

Hanggang sa isang araw na pauwi na si Eleazar, tila sinusundan siya ng aso.

Naisip muna ni Eleazar na lumipat ito sapagkat natagpuan nito ang may-ari nito.

At pagkatapos ay napagtanto niya na talagang natagpuan niya ang kanyang may-ari, ngunit hindi ang tao ang nag-abandona sa kanya kundi siya, na naging totoong nagmamay-ari at kaibigan sa buong panahong ito.

Nang makarating sila sa bahay, niyakap siya ni Eleazar at sinabi, “Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan at bagong pamilya.”

May-akda: Samuel Frias  Nakarehistro sa SafeCreative.