Isang kastilyo ng buhangin

Isang kastilyo ng buhangin

Sa isang nagniningning na katapusan ng linggo, isang batang lalaki na nagngangalang Moises at ang kanyang pamilya ang bumisita sa isang magandang beach kung saan pagdating niya ang unang napansin niya ay kung ilan sa mga nasa lugar ang nagtatayo ng mga kastilyong buhangin.

Laking gulat nito sa kanya at nasasabik siyang magtayo ng isang kastilyong buhangin.

Ngunit sa araw na iyon sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na ang unang bagay na gagawin nila ay isang paglalakbay sa bangka sa dagat at pagkatapos ay makakagawa sila ng isang kastilyo ng buhangin.

Kaya’t sumakay sila sa bangka at sa lahat ng paraan ay patuloy niyang iniisip kung paano niya itatayo ang kanyang kastilyo ng buhangin.

Nang bumalik sila mula sa pagsakay sa bangka, masaya si Moises na naghihintay na simulan ang pagtatayo ng kanyang kastilyo.

Ngunit noong nangongolekta siya ng buhangin para sa kastilyong itatayo niya, nagsimula itong umulan ng napakalakas, kaya kinailangan nilang umalis sa beach at hindi niya ito maitayo.

Lumipas ang oras, ngunit hindi tumigil ang ulan at dumidilim na, kaya’t hindi na sila makabalik sa tabing dagat at kinailangan na umuwi.

At pagkatapos ay tinanong ni Moises ang kanyang Tatay “kailan tayo makakabalik sa beach?”

Sumagot ang ama na “mabuti anak ko, para sa susunod na taon sa tag-init.

Nang marinig niya iyon, alam niya na nawalan siya ng pagkakataong itayo ang kanyang kastilyo ng buhangin na gusto niya ng sobra at baka matagal pa bago niya ito maitayo.

Nang makauwi siya, nakita ng kanyang ama kung gaano siya nabigo, alam niya na dahil hindi siya nagtayo ng isang kastilyo ng buhangin.

Pagkatapos sinabi niya “anak, lahat ay hindi nawala, mayroon akong isang ideya, ngunit hindi ito magiging madali.”

At sumang-ayon si Moises at masayang-masaya sa pag-asang ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay upang maitayo ang kastilyo.

Nagsimula ang kanyang Tatay sa pagsasabing “ang aking ideya ay magdala ng buhangin upang ilagay sa likuran ng bahay upang makagawa kami ng isang malaking kastilyong buhangin.”

Nang inihahanda na nila ang lahat upang simulan ang kastilyo, natuklasan nila na may buhangin na may iba’t ibang kulay.

Kaya’t tinipon din nila ang buhangin ng magkakaibang kulay at kasama nito sinimulan ang pagtatayo ng kanilang kastilyo.

Sa daan ay may mga araw na dahil sa ulan hindi nila maituloy ang pagtatayo ng malaking kastilyo, kaya’t huminto sila at tinakpan ang kastilyo, upang hindi ito masira.

Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagtatayo, upang matapos ang pagbuo nito.

Nang natapos nila ang mahusay na kastilyo ng buhangin, ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwala at higit pa dahil naitayo ito sa isang lugar na walang mga beach sa paligid.

Napuno ito ng maraming kulay at talagang napakalaking sukat na naabot nila.

At sinabi ni Moises sa kanyang Tatay na may malaking ngiti “salamat Tay, ang nagawa naming makamit ay isang bagay na kahanga-hanga at ipinapakita na walang imposible”

May-akda: Samuel Frias  Nakarehistro sa SafeCreative