Ang tunog ng gamo

Ang tunog ng paruparo

Sa isang magandang umaga, kaagad na nakarinig si Isabella ng ingay malapit sa bintana na hindi pa niya naririnig.

May isang nagtataka tunog at walang palatandaan kung ano ang maaaring maging sanhi nito.

Kaya’t nagsimula akong maghanap kung ano ang maaaring ingay na naririnig niya, noong una akala ko ang aso niya ang gumagawa ng ingay, ngunit pagkatapos ay napansin niya na natutulog pa rin siya at hindi iyon ang gumagawa ng ingay na iyon.

Patuloy siyang tumingin at pagkatapos ay isang daga ang nakarinig ng ingay at sinabing “narinig na ang tunog, hindi na ito magsisimulang muli.”

At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang araw tulad ng lagi, masaya na hindi na niya maririnig ang ingay na iyon.

Hanggang sa susunod na araw ay narinig niya muli ang ingay at iyon ang dahilan kung bakit nagpatuloy siya sa pakikinig buong araw, ngunit hindi niya makilala kung ano ang maaaring maging sanhi ng ingay.

At sinabi ko, “Sino ang makakapagpatunog nito?” Magpapatingin ako kahit saan.

Kaya’t sinubukan kong hanapin ito araw-araw, hanggang sa naisip ko isang araw na bumangon nang kaunti, upang makita kung malulutas ko ang misteryo ng tunog na naririnig ko sa pahayagan.

Bilang karagdagan sa paggising nang mas maaga, nagsimula siyang isulat ang lahat ng mga lugar sa paligid ng kanyang bahay kung saan mo hinanap at iniisip kung ang mga lugar na iyong hinanap ay napadaan nang mabilis na hindi mo makita kung ano ang nakakagulo.

Handa na ang kanyang plano at desidido siyang puntahan kung ano ang nangyayari sa gulo.

Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang paghahanap at pagkatapos ng maraming paghahanap, nagawa niyang tuklasin na mayroong isang maliit na paru-paro na gumagawa ng tunog gamit ang mga pakpak nito, na sinaktan nito sa isang paghahanap.

Pagkatapos sinabi niya na “ahh, iyon ang nag-iingay sa lahat ng oras na ito.”

Nakulong ang mga pakpak nito malapit at hindi makatakas.

Napakaliit nito, hindi ko ito nakita, kailangan mong maging malapit malapit upang makita na ito ay ang gamo.

Pagkatapos ang maliit na paru-paro ay pinakawalan at malayang lumipad, tuwang-tuwa si Isabella ng marinig ang tulong.

May-akda: Samuel Frias  Nakarehistro sa SafeCreative.