Ang una kong eclipse

Ang una kong eclipse

Sa isang magandang lungsod nanirahan si Jacob at ang kanyang anak na si Susana.

Palagi nilang nagustuhang lumikha ng magagandang ideya at gawing mga hindi pangkaraniwang bagay.

At pagkatapos ay iniisip nila kung ano ang kanilang susunod na ideya na maaaring gawin nila sa isang mahusay na paraan.

Gusto nilang gumawa ng ibang bagay na hindi pa nila nagawa noon.

Tapos, habang nag-iisip sila, bigla silang nakarinig ng announcement sa radio na magkakaroon daw ng eclipse.

Hearing this, her Dad said “that’s a great idea, gusto mo bang makita natin ang paparating na eclipse?”

Kung saan siya ay sumagot ng “oo, tila isang magandang ideya, iyon ay magiging isang hindi pangkaraniwang araw.”

Nagdulot ito ng labis na sigasig para sa kanya at hiniling niya na malapit nang dumating ang petsa kung kailan sila makakakita ng eclipse sa unang pagkakataon.

Pagkatapos ay magsisimula silang maghanap ng pinakamagandang lugar malapit sa bahay kung saan maaaring ilagay ang teleskopyo at sa gayo’y pagmasdan ito gaya ng matagal na nilang inaasam.

Nang matagpuan ang perpektong lugar, sinimulan nilang tipunin ang teleskopyo at tinipon ang lahat ng kailangan nila upang makita ang kamangha-manghang eclipse.

Nang matapos ay naihanda na nila ang lahat para makita ang pinakahihintay na eclipse at hinintay na lamang nilang dumating ang oras kung kailan ito mapapansin.

Pero dahil masyado silang naghanda at nagsikap na maihanda ang lahat habang naghihintay ng eclipse, medyo nakaramdam sila ng pagod.

At dahil medyo pagod na sila, nagpasya silang magpahinga ng kaunti, para makita ang eclipse ayon sa kanilang na-program.

Kaya habang sila ay nagpapahinga, lumipas ang mga oras nang hindi nila namamalayan at nang magising sila at handa na silang pagmasdan ito, napagtanto nilang lumipas na pala ang eclipse at hindi na nila ito nakita.

At sinabi niya “ay hindi, napalampas namin ang isang magandang pagkakataon upang makita ang pinakahihintay na eclipse.

Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang Tatay na kahit na napalampas nila ang pagkakataon para sa pinakahihintay na eclipse ay maaari siyang makabuo ng isang bagay at na maaari silang makakita ng isang ganap na kakaibang eclipse.

Kaya nagsimula siyang maghanap ng ilang ideya upang makamit ang kanyang naiisip.

Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsisikap, nagawa niyang likhain ang epekto ng eklipse at ito ay nagmukhang totoo sa pamamagitan ng teleskopyo.

Kaya tinawag niya ang kanyang anak na babae at sinabihan itong puntahan ang eclipse kahit na hindi ito ang matagal nilang hinihintay.

Nang tumingin ang anak na babae sa teleskopyo, nakita niya ang tila isang eklipse at sinabing “ito ay hindi kapani-paniwala, ito ay totoong-totoo.”

Tuwang-tuwa si Susana at sinabi sa kanyang Tatay “salamat, napakahusay nito.”

Parehong nagawang magkatotoo ang ideya na makakita ng eklipse, bagama’t ito ay isang bagay na naiiba sa orihinal na naisip.

May-akda: Samuel Frias  Nakarehistro sa SafeCreative