Nawala ang mga personalized na card

Nawala ang mga personalized na card

Bawat taon sa oras ng Pasko, si Isabel at ang kanyang lola na si Atalía ay nakatuon sa paggawa ng magagandang personalized na mga gift card, para ipadala ang mga ito sa pamilya at mga kaibigan.

Kaya’t upang simulan ang paggawa ng mga kard, pumunta sila upang bilhin ang lahat ng kinakailangang materyales.

Dumaan sila sa iba’t ibang lugar hanggang sa matagpuan nila ang lahat ng kailangan nila sa paggawa ng bawat card.

Dala na ang lahat ng mga materyales, bumalik sila sa bahay upang simulan ang paggawa ng mga card.

Sa pagitan nila tinalakay nila ang ilan sa maraming ideyang nasa isip ko, para sa mga disenyo ng bawat isa.

Pareho silang nasasabik na magsimulang lumikha ng mga kamangha-manghang card kasama ang lahat ng mga ideya na kanilang naiisip.

Kaya sa pagitan ni Isabel at ng kanyang lola na si Atalía ay pinili nila ang pinakamagagandang ideya at itinala ang mga ito sa bawat kard.

Lahat ay puno ng maraming kulay at nilikha na may mga natatanging disenyo para sa bawat tao.

Sa pagtatapos ng lahat, tinawag nila ang serbisyo sa pagpapadala, upang kolektahin ang mga ito at ihatid sa mga tao.

Makalipas ang ilang oras dumating ang delivery service at kinolekta ang mga card para dalhin sa mga taong tatanggap sa kanila.

Ang lahat ay naging ayon sa kanilang inaasahan, hanggang sa makatanggap sila ng tawag mula sa taong maghahatid sa kanila.

Nasira ang sasakyan ng delivery man na gagamitin niya para sa mga padala, kaya maaantala ang lahat ng mga padala at hindi maihahatid ang mga card sa inaasahang petsa.

Sabi ni Isabel “Hindi pwede, hindi sila pupunta sa oras.”

Kaya nang marinig iyon ng lola, sabi niya “hanapin natin sila at tayo mismo ang magdi-distribute, para matanggap ng lahat on time.”

Pumunta sila upang kolektahin ang mga ito at sinimulan ang pakikipagsapalaran sa pagdadala ng mga kard na ginawa nila sa bawat tao.

Sa bawat lugar na kanilang narating, lubos silang pinasalamatan ng mga tao nang matanggap nila ang kanilang natatangi at personalized na mga card.

Ang lahat ay naging hindi kapani-paniwala at ang pinakagusto ni Isabel at ng kanyang lola Atalía ay ang makita ang mga ekspresyon ng mga tao pagdating nila, na sa unang pagkakataon ay namahagi mismo ng mga kard.

Nang dumating na ang huling dapat nilang ihatid, medyo pagod na sila sa mahabang paglalakbay na kanilang ginawa.

Kaya pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa pamimigay ng bawat card, umuwi na sila.

Bagama’t may mga problemang lumitaw, nalutas ang lahat at natanggap ng lahat ang magagandang card.

Kinabukasan ay tinawag sila ng bawat tao upang bumalik upang pasalamatan sila at sabihin sa kanila na sa taong ito ay nagtagumpay sila sa sining ng mga baraha.

Nang marinig nila iyon, tuwang-tuwa sila at higit silang hinikayat nito na ipagpatuloy ang paggawa ng magagandang personalized na card.

May-akda: Samuel Frias  Nakarehistro sa SafeCreative